Είναι η ανάπτυξη αριθμός;

Είναι η ανάπτυξη αριθμός;

Μια θέση ή μάλλον ένα συνηθισμένο σύνθημα που ακούγεται από τον χώρο αριστερότερα του κέντρου είναι το «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς» ή το «η ανάπτυξη δεν είναι αριθμός» τα οποία ελάχιστα έχουν να κάνουν με την ουσιαστική παραγωγή πολιτικών αποτελεσμάτων και περισσότερο με μια αποκλειστικά συναισθηματική διαχείριση της πολιτικής ατζέντας. Η πολιτική έχει θεωρητικές βάσεις και κάποιο όραμα αλλά λαμβάνει υπόψιν της τις επικρατούσες συνθήκες βλέποντας τι μπορεί να επιτευχθεί.

Θα ήθελα, λοιπόν, να εξετάσω τον ισχυρισμό περί αριθμών, ανάπτυξης και ανθρώπων.

Ας μιλήσουμε για την έννοια της ανάπτυξης. Πότε μια κοινωνία αναπτύσσεται; Πότε μια οικονομία αναπτύσσεται; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν τα έθνη να επιτυγχάνουν;

Ένας από τους βασικούς μετρήσιμους παράγοντες που δείχνει την ανάπτυξη μιας χώρας είναι η παραγωγικότητα. Ως παραγωγικότητα μιας χώρας ορίζουμε την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να παράγει ένας εργάτης ανά ώρα εργασίας. Η ποσότητα της παραγωγής καθορίζει και το βιοτικό επίπεδο της χώρας.

Η παραγωγικότητα μιας χώρας εξαρτάται τόσο από το φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και από τους φυσικούς πόρους. Όλα τα προηγούμενα μετριόνται με αριθμούς.

Η τεχνολογική πρόοδος παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση, όπως και η δημογραφία.

Οι δημόσιες πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη είναι όλες ιδεολογικά στον αντίποδα όσων υποστηρίζει η αριστερά.

Οι ξένες επενδύσεις, το ελεύθερο εμπόριο, η ροπή προς αποταμίευση και επένδυση, η επένδυση στην παιδεία και την εξειδίκευση, την έρευνα και την τεχνολογία, ο σεβασμός των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και η πολιτική σταθερότητα.

Αυτές είναι οι πολιτικές που αυξάνουν την παραγωγικότητα της οικονομίας και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Η αριστερά που κόπτεται για την ανάπτυξη προωθεί τα ακριβώς αντίθετα.

Εν τέλει, όχι η ανάπτυξη δεν είναι αριθμός. Οι αριθμοί δείχνουν την πραγματικότητα όμως της αύξησης του βιοτικού επιπέδου και η γνώση των αριθμών είναι απαραίτητη για τη χάραξη μιας πολιτικής που να οδηγεί στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ