Βουλή: Αυστηρότερες τιμωρίες για υπερβολική ταχύτητα ή οδήγηση σε ΛΕΑ

Βουλή

Την αυστηροποίηση των ποινών για τους οδηγούς που παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας ή οδηγούν στις Λωρίδες Εκτάκτου Ανάγκης (ΛΕΑ) προβλέπει πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών αλλά και σημαντικές τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις:

Το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα για την Επικίνδυνη Οδήγηση συμπληρώνεται ώστε εκτός από την οδήγηση με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση οχήματος αντίστροφα στο ρεύμα να τιμωρούνται αυστηρά η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η οδήγηση σε Λ.Ε.Α.

Ειδικότερα:

«Άρθρο 290Α

Επικίνδυνη οδήγηση

(προϋπήρχαν)

1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α) οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή

(προσθήκες)

γ) οδηγεί όχημα

i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 60 χλμ ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο κατά τουλάχιστον 30 χλμ ανά ώρα,

ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χλμ ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο κατά τουλάχιστον 20 χλμ ανά ώρα,

ή

δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ