Μηταράκης: Βούλησή μας η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

μηταρακης

Βούληση της κυβέρνησης είναι να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, αλλά και την κακοποίηση του συστήματος ασύλου τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Νότης Μηταράκης, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τον Νέο Κώδικα Μετανάστευσης, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Βασική προτεραιότητα του υπουργείου, με το παρόν νομοσχέδιο, είναι η ψηφιακή διαδικασία με την εισαγωγή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Μετανάστευση», ώστε να προσφέρουμε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην διαδικασία, όπως ήδη πράττουμε στη διαδικασία ασύλου με το σύστημα «Αλκυόνη 2» είπε ο κ. Μηταράκης: Με το νομοσχέδιο ενοποιούμε, ομαδοποιούμε συναφείς άδειες παραμονής, απαλείφοντας εθνικές ρυθμίσεις όταν είναι συναφείς με τις προβλεπόμενες στο ενωσιακό δίκαιο κατηγορίες αδειών διαμονής, ενσωματώνουμε την οδηγία 2021/1883, που αφορά την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, την μπλε κάρτα της ευρωπαϊκής ένωσης και επικαιροποιούμε διατάξεις που αποτελούν ενσωμάτωση διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

Επίσης, συνέχισε ο κ. Μηταράκης, αναμορφώνεται η διαδικασία μετακλήσεων με την εισαγωγή πρόβλεψης για την έκδοση ετήσιας πράξης υπουργικού συμβουλίου για τον όγκο εισδοχής, αντί για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανά διετία: Είναι ένας πιο γρήγορος τρόπος, πιο αποτελεσματικός, ώστε να ορίζεται ο όγκος εισδοχής: Θα καθορίζεται πλέον σε επίπεδο επικρατείας οι ανάγκες της χώρας σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες και όχι ανά περιφερειακή ενότητα, γιατί είχαμε πολλές φορές το πρόβλημα με την μετακίνηση εργαζομένων να μην μπορούν να πάνε στην διπλανή περιφερειακή ενότητα, ενώ υπήρχε έκτακτη ανάγκη.

Όπως είπε ο υπουργός, θα δίνεται επίσης έμφαση στον καθορισμό του αριθμού θέσεων εργασίας ανά κλάδο, και όχι ανά συγκεκριμένη ειδικότητα στοχεύοντας στην επίλυση πολλών προβλημάτων που είχαν παρατηρηθεί για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της αγοράς εργασίας. «Δηλαδή, με την πράξη του υπουργικού συμβουλίου θα καθορίζεται επίσης και ο αριθμός των θέσεων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών σε εποχική και σε μετάκληση εργασία, για όλη την επικράτεια και ανά τομέα της οικονομίας»

Ακολούθως, σημείωσε ότι:

-Απλοποιούμε την διαδικασία αίτησης για άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στην χώρα μας με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου ή διαμένουν νόμιμα στην χώρα. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εργασία υψηλής ειδίκευσης σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα, είτε με θεώρηση εισόδου Σένγκεν ή για όσους απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση, αλλά βρίσκουν εργασία στη χώρα μας ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης.

-Αίρεται η απαγόρευση αλλαγής σκοπού διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής, άρση που συνεπάγεται ευελιξία στην κάλυψη θέσεων απασχόλησης, καθώς δεν θα απαιτείται από ένα πολίτη τρίτης χώρας αυτό που ισχύει σήμερα, ενώ διαμένει στην χώρα μας νόμιμα και θέλει να αλλάξει τύπο διαμονής, να πρέπει να βγει από τη χώρα μας και να επανέλθει την επόμενη ημέρα με την νέα άδεια παραμονής. Αυτό θα επιφέρει μείωση του φόρτου εργασίας ειδικά στα προξενεία μας, και στις υπηρεσίες μετανάστευσης.

-Καθιερώνεται νέα διαδικασία για την έκδοση των αδειών διαμονής με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα εργασίας, ενώ αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της αρχικής θεωρήσεις σε τρία από δύο έτη. Επίσης αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς, από πέντε σε 10 έτη και θεσμοθετείται πλέγμα προστασίας πολιτών τρίτων χωρών που εισήλθαν στην χώρα μας ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και ενηλικιώνονται, εφόσον έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο για τουλάχιστον τρία έτη. Παρέχεται στους κατόχους αδειών διαμονής δεκαετούς διάρκειας (αυτό είναι μία εθνική ρύθμιση), η δυνατότητα μετάπτωσης στην άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος που είναι η κατηγορία άδειας διαμονής Μ1 που προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο.

-Καθιερώνεται για όλες τις εργασιακού τύπου άδειας διαμονής ενιαία και ευέλικτη διαδικασία για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Ειδικότερα η εξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για χορήγηση αδειών διαμονής θα γίνεται από τις αρμόδιες για την έκδοση υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή των αποκεντρωμένων διοικήσεων εδώ στην Ελλάδα. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες προξενικές αρχές ώστε αυτές, να ελέγξουν μόνο την πλήρωση των προϋποθέσεων του κώδικα θεωρήσεων, και όχι την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας διαμονής. Κατά συνέπεια, θα μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση θεωρήσεων και θα αυξηθεί η δυνατότητα των προξενικών αρχών να εκδίδουν περισσότερες άδειες θεωρήσεων εισόδου.

-Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών αποκλειστικά σε μία πύλη εισόδου του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος “Μετανάστευση”, για την μείωση του διοικητικού βάρους του πολίτη και την καλύτερη αξιοποίηση του διοικητικού προσωπικού.

Όπως επισήμανε ο κ, Μηταράκης, «υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις καταχρήσεων αυτού του συστήματος με πλαστές αιτήσεις. Εκεί θα υπάρχει διοικητική ποινή, ώστε να δίνουμε αντικίνητρο να εκμεταλλεύεται κάποιος την διαδικασία και να βάζει στο σύστημα έγγραφα τα οποία δεν είναι αυτό που πρέπει να καταθέσουν».

Επίσης ανέφερε ότι για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται στον κώδικα μετανάστευσης θα υπάρξουν σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις με στόχο να μειωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υπάρχει μια πιο απλοποιημένη διαδικασία.

 

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στα εξής άρθρα:

-Στο άρθρο 66 προβλέπεται η άδεια Ε6. Είναι η νέα άδεια διαμονής που θεσμοθέτησε η παρούσα κυβέρνηση για την προσέλκυση εποχικών εργατών. Η διάταξη προβλέπει διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη και παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας το δικαίωμα εποχικής απασχόλησης έως εννέα μήνες ανά δωδεκάμηνο, εφαρμόζοντας την διαδικασία των άρθρων 63 και 65 με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύμβαση εργασίας με συγκεκριμένο εργοδότη.

-Με τα άρθρα 99 και 100 ορίζονται οι άδειες Β4 για χρηματοοικονομικές επενδύσεις και Β5 για επενδύσεις ακινήτων, τη γνωστή golden visa.

«Είχα την χαρά το 2013 να έχω θεσμοθετήσει την golden visa ως υφυπουργός Ανάπτυξης. Εργαλείο με το οποίο ήρθαν στη χώρα μας 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δημιουργήθηκαν πολλές θέσεις εργασίας την προηγούμενη δεκαετία. Σημειώνω ότι σε πρόσφατη άρθρο του το CNBC θεωρεί την Ελλάδα ως τον αγαπημένο προορισμό του προγράμματος golden visa για υπηκόους ΗΠΑ» υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης.

-Με το άρθρο 134 θεσμοθετείται η άδεια Α1 για ανθρωπιστικούς λόγους ενοποιώντας πολλαπλές περιπτώσεις και θεσμοθετώντας αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή μετανάστευσης: «Θέλω να σημειώσω ότι λάβαμε σχετική θετική επιστολή για αυτή τη διάταξη από την DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Με το ίδιο άρθρο, με την άδεια Α6 περιορίζουμε την καταχρηστική χρήση της διαδικασίας αίτησης διεθνούς προστασίας ως εργαλείο απόκτησης του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για την απόκτηση της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

-Με το άρθρο 144 προβλέπεται η άδεια Μ1 επί μακρόν διαμενόντων, βάση σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό προϋποθέσεις εισοδήματος και ένταξης σε ήδη νόμιμα διαμένοντες για πέντε χρόνια στην Ελλάδα, το δικαίωμα ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, ένα δικαίωμα που μετά ανανεώνεται εσαεί.

-Με το άρθρο 161 θεσμοθετούμε εθνική άδεια μακράς διαρκείας, τη Μ2. Aυτή θα είναι δεκαετούς άδειας και αφορά αυτούς που ήδη έχουν συμπληρώσει 10ετή νόμιμη διαμονή στη χώρα μας και εκπληρούν τις προϋποθέσεις τις περιπτώσεις του άρθρου 5Α του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, χωρίς να πρέπει να δώσουν τις σχετικές εξετάσεις.

«Είναι λοιπόν μία εναλλακτική για υπηκόους τρίτων χωρών που θέλουν να μείνουν επί μακρόν στη χώρα μας, χωρίς να πάνε την διαδικασία πολιτογράφησης.

Η ίδια άδεια θα δίνεται σε όσους πολίτες τρίτων χωρών γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν συμπληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή είναι ενήλικοι πολίτες τρίτων χωρών η ανιθαγενείς που εισήλθαν την Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους. Όπως ακριβώς είχε πει ο πρωθυπουργός» τόνισε ο υπουργός και συνέχισε: Η ίδια άδεια θα δίνεται σε μέλη οικογένειας Έλληνα που διαμένουν νόμιμα στην χώρα μας για συνεχές διάστημα πέντε ετών. Αυτή η άδεια κατά τη λήξη της μετατρέπεται αυτοδικαίως στο ευρωπαϊκό καθεστώς επί μακρού διαμένοντος στην άδεια με ένα, με την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά.

Κατά την αρχική συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Μετανάστευσης, ο εισηγητής της μειοψηφίας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυχογιός είπε δεν είναι λογικό να μη προσμετράται για τη θεμελίωση της επταετίας στους εξαιρετικούς λόγους το διάστημα που έχει διανύσει κάποιος ως αιτών άσυλο, να μη συμπεριλαμβάνονται στην οικογενειακή επανένωση ρητώς και οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, να εκδίδεται η απόφαση που θα καθορίζει τον αριθμό εισδοχής για εξαρτημένη εργασία χωρίς να ερωτώνται οι περιφέρειες της χώρας, «που θα κληθούν να το εφαρμόσουν και ξέρουν τους αριθμούς που είναι αναγκαίοι ανά κλάδο» και ότι, δεν είναι, επίσης, λογικό να επιμένει η κυβέρνηση να μην επαναφέρει τη δυνατότητα των Δικαστών των επιτροπών της Αρχής Προσφυγών να μπορούν να παραπέμπουν σε άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτές οι διατάξεις πρέπει να αποσυρθούν είπε ο κ. Ψυχογιός.

Στην τοποθέτησή του επί της αρχής, ο αγορητής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γ. Καμίνης είπε ότι δεν δίνονται από την κυβέρνηση λύσεις σε χρόνια προβλήματα που έχουν καταστήσει τον βίο των μεταναστών βίο αβίωτο όταν έχουν να συναλλαγούν με τη διοίκηση, όπως η υποστελέχωση των υπηρεσιών, αλλά θέματα που αφορούν τη διαδικασία μετάκλησης και οικογενειακής επανένωσης υπό όρους μόνιμης μετανάστευσης. Παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενο αίτημά του για κατάθεση των αναλυτικών στοιχείων για τον αριθμό των εποχικών μεταναστών και των νόμιμων μεταναστών που εργάζονται στη χώρα.

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα είπε ότι με τις ρυθμίσεις του προωθούμενου Κώδικα επιβεβαιώνεται ο αντιλαϊκός και άδικος χαρακτήρας σε βάρος των δικαιωμάτων των χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων, που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Με τις ρυθμίσεις της, για τις άδειες διαμονής, που αφορούν τις επενδύσεις, τις διάφορες εταιρικές ανάγκες, την υψηλή ειδίκευση και τα μεγάλα εισοδήματα, η κυβέρνηση είναι πολύ «large», σε αντίθεση με τις αυστηρές προϋποθέσεις και τα εμπόδια για τις άδειες διαμονής, που αφορούν τους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ακόμα κι αν ζουν και εργάζονται για χρόνια στη χώρα μας, είπε η κα Κομνηνάκα.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήττας αναρωτήθηκε τι όφελος θα δουν οι Έλληνες πολίτες από το να γεμίσει η χώρα λοιπόν με παράνομους μετανάστες; η κυβέρνηση πρόσθεσε, δεν μπόρεσε να λύσει το θέμα της μετανάστευσης, και «την έχετε ουσιαστικά νομιμοποιήσει». Με την πολιτική σας λέτε στους μετανάστες ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, αυτή τη φορά οργανωμένα: «Τους δίνετε σπίτια, επιδόματα, άδειες διαμονής, εργασία και όλα αυτά χωρίς γραφειοκρατία, με λιγότερα δικαιολογητικά με απλούστευση και ταχύτητα των διαδικασιών. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, στο σκοπό του νομοσχεδίου αναφέρονται» είπε ο κ. Χήττας.

H αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Μαρία Απατζίδη, είπε ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το στρατηγικό σφάλμα της υπογραφής των συνθηκών του Δουβλίνου που οδήγησε στον κίνδυνο μετατροπής της χώρας μας σε αποθήκες ψυχών.

Τέλος, ο εισηγητής της πλειοψηφίας και βουλευτής της ΝΔ, Λάζαρος Τσαβδαρίδης είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι εδώ για να βάλει τάξη και να δεχτεί με κανόνες, όλο τον κόσμο που θέλει να απασχοληθεί, επενδύοντας στη νόμιμη μετανάστευση.

 

 

Οι φορείς

Στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων καταγράφηκε στα θετικά της διαβούλευσης του νομοσχεδίου το γεγονός ότι αρκετές προτάσεις έγιναν δεκτές, ενώ κατατέθηκαν και νέες παρατηρήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Χρήστος Γιαννακάκης αναφέρθηκε στο πρόβλημα της υποστελέχωσης των ελληνικών προξενικών αρχών, και της αδυναμίας τους να διεκπεραιώσουν αιτήματα για μετάκληση εργατών γης από χώρες όπως το Μπαγκλαντές και η Ινδία.

Την αντίθεσή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδος στη λήψη βιομετρικών δεδομένων υπηκόων τρίτων χωρών από ιδιωτικές εταιρείες εξέφρασε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Γαβριήλ Ιωαννίδης, ο οποίος ζήτησε τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ).

Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η κα Χρυσούλα Μαρινάκη αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων – στην άδεια παραμονής για “εξαιρετικούς λόγους”, λέγοντας ότι πρέπει να απαλειφθεί η πρόβλεψη ότι ο χρόνος παραμονής των αιτούντων διεθνούς προστασίας δεν προσμετράται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης επταετίας κατά την χορήγηση της σχετικής άδειας.

Ο επικεφαλής του νομικού τμήματος, της Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Κων. Δημόπουλος, αναφερόμενος στα ασυνόδευτα ανήλικα, είπε ότι η βελτιωμένη διάταξη δίνει δυνατότητα δεκαετούς άδειας διαμονής σε ενηλίκους που είχαν έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, χωρίς να προϋποθέτει να διαθέτουν ήδη άλλη άδεια διαμονής.

Από την οργάνωση Generation 2.0, η κα Σωτηρία Χήρα είπε ότι για τη δεύτερη γενιά, που ήδη υπήρχε η άδεια διαμονής από τον νόμο 4251, υπάρχει βελτίωση ότι από την πενταετία πλέον περνάμε σε δεκαετή διάρκεια διαμονής. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά, το ότι για το ύψος του παράβολου για την άδεια διαμονής εξαιρέθηκαν από αυτό τα ασυνόδευτα ανήλικα, και γι’ αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι και η δεύτερη γενιά για λόγους δικαιοσύνης και καθολικότητας της προστασίας των παιδιών, που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα, θα πρέπει να εξαιρεθεί από την καταβολή παράβολου. Τόνισε, δε ότι ως σημαντικό για τις ζωές των αυτών των παιδιών, να ισχύσει άμεσα, δηλαδή από τη δημοσίευση του νόμου και όχι από 1/1/2024, όπως θα ισχύσει ο υπόλοιπος Κώδικας.

Η κα ‘Αντλα Σασάτη, διευθύντρια του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, καλωσόρισε την προσπάθεια του νομοθέτη να διευκολύνει και να απλουστεύσει κάποιες διαδικασίες, όπως τη δυνατότητα αλλαγής σκοπού της άδειας διαμονής ή τη θεώρηση ή την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Αναμένουμε, πρόσθεσε, ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε υπόψιν παρατηρήσεις και προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως κάνατε στο επίμαχο άρθρο για τη δεύτερη γενιά, ώστε ο νέος αυτός κώδικας να είναι πιο δίκαιος, για το σύνολο των μεταναστών που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια.

Την ικανοποίηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ εξέφρασε ο εκπρόσωπός της Βασίλειος Χριστογιώργος ως προς την πρόβλεψη για τις άδειες διαμονής 10ετούς διάρκειας για τους ενήλικους πολίτες τρίτων χωρών ή μη ιθαγενείς, που εισήλθαν, στην Ελλάδα, ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 3 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, πριν από τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους.

Η Επιστημονική Συνεργάτις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Εύη Τζαβαλά, είπε ότι οι ρυθμίσεις του Νέου Κώδικα Μετανάστευσης, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ούτε του μεταναστευτικού πληθυσμού, ούτε της αγοράς εργασίας, και δεν απαντούν στα χρόνια προβλήματα και τα φαινόμενα εκμετάλλευσης των αλλοδαπών εργαζομένων, που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας και για τα οποία η Ελλάδα έρχεται ενώπιον διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα αιτήματα της δεύτερης γενιάς, που θέλει να εξισωθεί με τους Έλληνες πολίτες, δεν ικανοποιούνται. Μένουν με την άδεια διαμονής αυτής της μακράς διάρκειας που από τα 5 ανεβαίνει στα 10 με ένα τσουχτερό παράβολο και δεν ρυθμίζονται τα ζητήματα πολιτογράφησης, ενώ οι εργάτες γης και οι εποχικοί εργαζόμενοι παραμένουν σε ένα καθεστώς επισφάλειας. Ιδίως τα ζητήματα κατάλληλου καταλύματος και του αποτελεσματικού ελέγχου των όρων εργασίας και διαμονής, στα οποία αναφέρεται και η έκθεση της ΓΚΡΕΤΑ, δεν μπορούν να περιμένουν είπε η κα Τζαβαλά.

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε στο σχόλιο περί της άμεσης εφαρμογής του άρθρου 161 για τα ασυνόδευτα σημειώνοντας ότι «είναι κάτι που θα το δούμε στη συζήτηση πριν την κατάθεση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου, όπως και το θέμα για το παράβολο όσων δικαιούνται την άδεια δεύτερης γενιάς.

Ειδικότερα για την υπόθεση της νομιμοποίησης ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα μας, είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε ένας καταχρηστικός μηχανισμός: «Ξεκινούσε από την παράνομη είσοδο στη χώρα μέσω λαθροδιακινητών, την πολυετή παραμονή στη διαδικασία ασύλου μέσω πολλαπλών μεταγενέστερων αιτημάτων, πολλαπλών προσφυγών, ώστε να τρέχει ο χρόνος και μετά να περιμένουμε την επταετία για να νομιμοποιηθούμε. Ουσιαστικά, δηλαδή, στέλναμε ένα λάθος μήνυμα – πρόσκληση στη χώρα μας για παράνομα εισερχόντες και παράνομα διαμένοντες. Ουσιαστικά, στηρίξαμε τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Γι’ αυτό το δίπολο αυτό της καταχρηστικής χρήσης του ασύλου, ενώ υπάρχουν οι “εξαιρετικοί λόγοι” στον κώδικα μετανάστευσης, είναι ένα παράθυρο που θέλουμε να κλείσουμε» είπε ο κ. Μηταράκης.

Σχολιάζοντας την παρατήρηση των εργαζομένων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για τα πλαστά έγγραφα που κατατίθενται στις υπηρεσίες ασύλου, ο κ. Μηταράκης είπε ότι σήμερα που «το σύστημα δεν έχει πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που θα προβλέπει το νέο σύστημα της “Μετανάστευσης”, σηκώνουν το οτιδήποτε, ώστε να πάρουν το χαρτί ότι καταθέσανε (έγγραφα) και μετά από ένα-δύο χρόνια, που απορρίπτεται η αίτησή τους, κάνουν αίτηση θεραπείας λέγοντας “τώρα θα φέρω κάποιο άλλο χαρτί” ώστε πάλι να φτάσουμε στα 7 χρόνια. Προσπαθούμε λοιπόν να κλείσουμε όλα αυτά τα παράθυρα».

Όσο για το θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, είπε ότι είναι μια πραγματικότητα, αλλά έρχεται σε αντίθεση βέβαια, με το σχόλιο που έγινε για τα βιομετρικά: Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών, με τη φάση της αίτησης να έχει μεταφερθεί πλέον στο πληροφοριακό σύστημα, αποφεύγοντας δηλαδή μία επίσκεψη, (και γίνεται) η χρήση εξωτερικών παρόχων, όπως χρησιμοποιεί και το Υπουργείο Εξωτερικών στο θέμα των θεωρήσεων. Αυτό, είπε ο κ. Μηταράκης, απαλλάσσει τις ΔΑΜ από τη γραφειοκρατία της έκδοσης και επιτρέπει πλέον στους εργαζόμενους στη ΔΑΜ, να κάνουν αυτό που είναι η ουσία της δουλειάς τους, (δηλαδή) να αποφασίζουν ποιος δικαιούται άσυλο και ποιος δεν δικαιούται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ