Τραγωδία στα Τέμπη: Αφορολόγητα ανεκχώρητα και ακατάσχετα τα έξοδα κηδείας προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη

Βουλή

Τροπολογία που προβλέπει, πως τα έξοδα κηδείας των ατόμων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, ορίζονται ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, κατατέθηκε στη Βουλή.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι τα εν λόγω έξοδα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηψίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο ψηφίζεται σήμερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ειδικοί ανακριτές θα αναλαμβάνουν τις υποθέσεις εγκλημάτων γενετήσιας ελευθερίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ